نحوه عملکرد نانو ذرات در روغن موتور

اندازه نانو ذرات آنقدر ریز است که فقط با میکروسکوپ های ( STM)  یا (AFM ) می توان آنها را مشاهده کرد. جدار داخلی یک خودرو که با پیستون در تماس است را فرض کنید تنها فاصله بین آنها با روغن موتور پر شده است تا اصطکاک را کم کند و حرکت آن دو را نسبت به هم تسهیل بخشد اما بر روی این سطوح در تماس ، ترک یا خراش های بسیار باریکی ایجاد می شودکه قابل اجتناب نیست . این شیارهای باریک را با هیچ دستگاهی نمی توان از بین برد و سطح را صیقلی کرد. اما نانو ذرات از آنجا که بسیار ریز هستند(۳ تا ۶ نانومتر) . بر روی این سطوح یک پوشش و لایه فیلم مقاوم ایجاد کرده و به مرور زمان سطح را صاف و صیقلی می کنند. نتایج آزمایشات گواه کاهش ۸۰ درصدی ضریب اصطکاک است و این مهمترین تاثیر نانو ذرات می باشد، زیرا از اثر این عمل نتیجه حاصل می شود که: اصطکاک کم شده ، موتور روان تر کار می کند ، مصرف سوخت کم می شود، اتلاف انرژی کاهش یافته و سرعت و شتاب افزایش می یابد.

نانو ذرات الماس به دلیل خاصیت انتقال حرارتی بالا می توانندگرمای ایجاد شده درون موتور را کم کنند که این موضوع باعث افت دمای خودرو می گردد. همچنین به علت خاصیت جذب بالا و درزبندی منافظ سیلندر و پیستون می توانند ذرات آلاینده نظیر HC  و CO که در محفظه احتراق موتور تولید شده است را درون خود جذب کرده و مانع از ورود آنها به هوا شوند.

نانو داباموند می تواند مدت زمان اکسیداسیون افزودنی های درون روانکار را به تعویق انداخته و موجب افزایش طول عمر روغن موتور گردد

نکته مهم: تمام خواص زمانی اتفاق می افتد که نانو ذرات الماس درون روانکار بخوبی تحت عملیات (Dispersian) قرار گرفته باشد.